O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

26.01.2009

AVON SPÚŠŤA NOVÚ MEDIÁLNU KAMPAŇ SVOJHO CHARITATÍVNEHO PROJEKTU

Spoločnosť AVON Cosmetics spúšťa na Slovensku a v Čechách novú mediálnu kampaň charitatívneho projektu „AVON proti domácemu násiliu“, ktorá poukazuje na konkrétne nefyzické formy domáceho násilia, pričom hlavným cieľom projektu naďalej zostáva - zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.

Spoločnosť AVON Cosmetics spúšťa na Slovensku a v Čechách novú mediálnu kampaň charitatívneho projektu „AVON proti domácemu násiliu“, ktorá poukazuje na konkrétne nefyzické formy domáceho násilia, pričom hlavným cieľom projektu naďalej zostáva - zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.

Po tom čo spoločnosť AVON Cosmetics v septembri 2008 rozšírila svoje portfólio filantropických aktivít o projekt „AVON proti domácemu násiliu“, a uviedla ho mediálnou kampaňou, ktorá poukazovala na nutnosť rozprávať sa o veciach, ktoré nás trápia a nájsť pre ne riešenie sloganom „hovorme spolu o domácom násilí“, štartuje novú kampaň, v ktorej sa priamo zameriava na nefyzické formy domáceho násilia.

„Nefyzické formy domáceho násilia sú síce menej známe, nehovorí sa o nich, ale sú rovnako rozšírené a nemožno ich nazvať ani ľahšími ani menej bolestivými. Neexistuje žiadna ľahšia alebo ťažšia forma domáceho násilia“, uvádza Michal Borec, riaditeľ pre PR a reklamu ČR a SR spoločnosti AVON. „Práve tieto nefyzické formy násilia zostávajú v úzadí, neviditeľné a jasne neidentifikovateľné. Preto sme sa rozhodli našu novú kampaň venovať práve týmto formám a tak pokračovať v edukácií verejnosti.“

„Nielen modriny z vás robia obeť“

Paradoxne hlavný slogan kampane v sebe nesie slovo modrina, čo je jednoznačný identifikačný znak obetí fyzickej formy domáceho násilia. Modriny sú však využité výtvarnou štylizáciou ako plochy, kde sú zobrazené texty – príbehy (ich fragmenty) týraných žien nefyzickou formou domáceho násilia. Ide o skutočné príbehy žien, ktoré predstavujú tri druhy násilia, konkrétne kontrolu mobilu, obmedzovanie voľného pohybu a zamedzeniu prístupu k financiám. Umiestnené sú na troch rôznych častiach ženského tela – na ramene, pri ústach a pod okom.

Na vizuáloch kampane sa nachádzajú tiež ambasádorky projektu dve svetoznáme topmodelky – Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková-Karembeu. Sú ambasádorkami projektu pre Slovenskú a Českú republiku a pomáhajú napĺňať ciele projektu už od jeho vzniku.

Mediálna kampaň štartuje na Slovensku posledný januárový týždeň a potrvá 6 týždňov, pričom je prezentovaná aj netradičnými formami médií.

Kreatívne riešenie mediálnej kampane pochádza z dielne agentúry Vaculik Advertising rovnako ako prvá mediálna kampaň tohto projektu.

Partner projektu

Partnerom projektu je Aliancia žien Slovenska, mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1994 a jej činnosť sa orientuje na boj proti domácemu násiliu a obchodu so ženami. Ďalej sa venuje monitorovaniu implementácie medzinárodných dokumentov k problematike žien, ich prekladom a vydávaniu. Poskytuje krízové poradenstvo (prevádzka SOS linky), psychologickú a právnu pomoc. Zaoberá sa aj legislatívnymi aspektmi násilia páchaného na ženách.

www.alianciazien.sk

Náramok odhodlania

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálneho symbolu - Náramku odhodlania. Získané finančné prostriedky poputujú na skvalitnenie služieb SOS linky domáceho násilia prevádzkovanej Alianciou žien Slovenska a na konkrétne projekty orientované na boj proti domácemu násiliu páchanom na ženách na Slovensku.

Náramok odhodlania je vyrobený z elastického materiálu univerzálnej veľkosti a jeho predajná cena je 3,32 EUR/100,- Sk. Náramok je možné zakúpiť si prostredníctvom Avon Lady/Avon Gentleman, alebo na web stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk

Veríme, že šírením osvety, predajom špeciálneho symbolu a spoločným úsilím sa nám podarí pomáhať ženám, ktoré to potrebujú.

Viac informácií Vám poskytnú:

Avon Cosmetics

Andrea Macáková,  0915 77 56 13  , andrea.macakova@avon.com
Veronika Majerková,  0910 806 605 , veronika.majerkova@avon.com.