O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

25.11.2008

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH

25. november bol v roku 1999 Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Neziskové organizácie po celom svete si tento deň pripomínajú v rámci šestnástich akčných dní proti rodovému násiliu, ktoré vrcholia Dňom ľudských práv - 10.decembra.

Pod pojmom „násilie páchané na ženách" Valné zhromaždenie OSN rozumie „činy schopné spôsobiť fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie, či už vo verejnom alebo súkromnom živote". Všeobecne sa pod týmto pojmom chápe domáce násilie, sexuálne zneužívanie, obchod so ženami či iné rodovo podmienené násilie.

AVON proti domácemu násiliu

Spoločnosť AVON Cosmetics odštartovala svoj nový filantropický projekt AVON proti domácemu násiliu v septembri 2008.

„Charitatívny projekt, AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU, vznikol, aby ukázal mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách“, uvádza Michal Borec, riaditeľ pre PR a reklamu SR/ČR spoločnosti AVON.

Napĺňať ciele projektu pomáhajú ambasádorky projektu, svetoznáme topmodelky: Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková Karembeu spolu s partnerom projektu mimovládnou organizáciou Alianciou žien Slovenska.

,,Napriek tomu, že sme jedna z najstarších organizácií, ktoré na Slovensku pomáhajú obetiam násilia v rodine a snažia sa násilie v spoločnosti zastaviť, vidíme, že naša práca stále nie je verejnosti dostatočne známa“, uvádza Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska.

V roku 2001 sme pripravili návrhy zákonov, ktoré dodnes pomáhajú bojovať proti násiliu na ženách a znovu sme vystúpili s návrhom na zmenu Zákona o policajnom zbore. V legislatívnej činnosti chceme pokračovať. Prednášame študentkám a študentom práva, využívame každú možnosť zapojiť do našej práce médiá, uskutočnili sme 4 mediálne kampane, vydali sme množstvo materiálov. Projekt spoločnosti AVON nás upozornil, že to všetko nestačí, ale súčasne nám AVON dodal novú nádej a energiu, pretože AVON sa dostane do každého kúta Slovenska. V spolupráci s AVONom sa budeme sústrediť na prevenciu, pretože veríme, že násilie sa dá zo spoločnosti odstrániť výchovou a vzdelávaním. Veríme, že naše posolstvo nesené AVONom tak pomôže zastaviť násilie v rodinách a v spoločnosti“, dodáva Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska.

Náramok odhodlania

Predajom symbolu projektu AVON proti domácemu násiliu - Náramku odhodlania sa získavajú finančné prostriedky, ktoré sú aktuálne určené na skvalitnenie služieb SOS linky, ktorá je prevádzkovaná združením Aliancia žien Slovenska.

Náramok je možné zakúpiť si prostredníctvom Avon Lady/Avon Gentleman, alebo na web stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk

Máme už aj konkrétne výsledky

Uvedenie projektu AVON proti domácemu násiliu sprevádzala približne 6-týždňová mediálna kampaň. To, že kampaň zarezonovala u širokej verejnosti hovoria nasledovné výsledky:

- DVOJNÁSOBNÝ počet telefonátov na SOS linku Aliancie žien Slovenska v porovnaní k priemernému počtu telefonátov za mesiac

Ako vníma kampaň verejnosť? *

- Viac než 30% opýtaných spontánne uviedlo, že zaznamenali mediálnu kampaň projektu AVON proti domácemu násiliu

- Viac než ¾ opýtaných hodnotia angažovanosť spoločnosti AVON v boji proti domácemu násiliu ako vhodnú

- Prevažná časť (76%) spomedzi všetkých opýtaných respondentov považuje Danielu Peštovú a Adrianu Sklenaříkovú Karembeu za vhodné propagátorky kampane AVON proti domácemu násiliu.

* Podľa reprezentatívneho kvantitatívneho výskumu realizovaného agentúrou FOCUS v dňoch 1.-7.10 2008 v SR na vzorku 1007 dospelých obyvateľov.