O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

08.03.2013

PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN SALMA HAYEK PINAULT A GENERÁLNA RIADITEĽKA SPOLOČNOSTI AVON COSMETICS SHERI McCOY OZNÁMILI VÍŤAZOV 2. ROČNÍKA CIEN SPOLOČNOSTI AVON ZA KOMUNIKÁCIU A BOJ PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU

Ambasádorka Nadácie AVON pre ženy Salma Hayek Pinaultgenerálna riaditeľka spoločnosti AVON Cosmetics Sheri McCoy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien oznámili, že štyri celosvetové organizácie a jedna štátna získali ocenenie v rámci 2. ročníka cien AVONu za komunikáciu a boj proti domácemu násiliu páchanému na ženách, za usilovnú prácu pri upozorňovaní na potrebu ukončiť domáce násilie proti ženám. Ceny odovzdané v sídle OSN v priebehu 57. zasadania Komisie pre postavenie žien sú súčasťou projektu AVON proti domácemu násiliu, ktorý od svojho vzniku v roku 2004 venoval takmer  50 miliónov dolárov na ukončenie domáceho násilia páchaného na ženách po celom svete.


Slávnostné odovzdanie cien, ktoré sa konalo v rámci špeciálnej sprievodnej akcie k 57. zasadaniu Komisie OSN pre postavenie žien, sa zúčastnili celosvetovo známa herečka Salma Hayek Pinault,  generálna riaditeľka spoločnosti AVON Cosmetics Sheri McCoy, libérijská veľvyslankyňa Marjon V. Kamara, zástupkyňa stáleho predstaviteľa USA pri OSN Rosemary A. DiCarlo a predsedníčka organizácie Futures Without Violence Esta Soler.


Celú akciu moderovala hlásateľka televíznej stanici  ABC News  Celou Bianna Golodryga.  Na dvojdňovom zasadaní Komisie pre postavenie žien, ktorá sa tento rok zameriava na odstraňovanie a prevenciu všetkých foriem násilia na ženách, sa zišlo takmer 6 000 zástupcov štátov OSN, subjektov OSN a mimovládnych organizácií z celého sveta. 

Generálna riaditeľka AVONu  Sheri McCoy zdôraznila zásadný význam komunikácie pre ukončenie násilia na ženách, keď hovorila o hlavných zisteniach prieskumu financovaného Nadáciou AVON pre ženy, ktorý bude zverejnený v júni. Tento prieskum analyzoval chovanie náhodných svedkov prípadov násilia medzi partnermi, pri zoznamovaní sa a k sexuálnemu zneužívaniu. „Ľudia sú ochotní protestovať, ale nie vždy sú schopní rozoznať známky zneužívania alebo nevedia,  ako vhodne zasiahnuť. Spoločnosť AVON verí, že komunikácia a osveta pomôžu prihliadajúcim svedkom zasiahnuť a prelomiť kruh násilia na ženách,“ uviedla Sheri McCoy.


Výhercovia 2. ročníka cien spoločnosti AVON za komunikáciu

Nadácia AVON pre ženy ocenila mimovládne organizácie z Pakistanu, Nepálu a Peru a štátnu organizáciu z Ukrajiny za príkladné komunikačné kampane, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť s cieľom ukončiť násilie na ženách. Víťazné kampane boli vybraté spomedzi 425 príspevkov zaslaných do Communications X-Change – digitálnej knižnice financovanej Nadáciou AVON pre ženy a spravovanej organizáciou Futures Without Violence, ktorá umožňuje organizáciám a obhajcom po celom svete vyhľadávať, zdieľať a poučiť sa z najlepších komunikačných kampaní zameraných na ukončenie násilia na ženách a deťoch.


cena za inovatívnu kampaň

Bytes for All (Pakistan) – Chopte sa techniky!“  

Táto kampaň ťaží z rozširovania technológií  v Pakistane a pomáha posilňovať ich využívanie ženami k zlepšeniu povedomia o násilí na ženách pomocou on-line nástrojov. Kampaň  využíva na komunikáciu sociálne médiá a zapája do nej celebrity a významné osobnosti verejného života.

 

Cena „Prelom ticho“

Engender Health (Tanzánia) – „Projekt Bojovník

Video „Projekt Bojovník“ je súčasťou päťročnej snahy o zapojenie tanzánskych mužov do riešenia základných gendrových problémov a mocenskej vyváženosti  vo vzťahoch.   Cieľom videa je urobiť z diváka bojovníka a jeho hlavným posolstvom je „Násilie je problémom všetkých“. Staň  sa vzorom pre ostatných. Získaj si rešpekt tým, že sa postavíš násiliu.“

 

Cena za zmenu na úrovni komunity

Equal Access (Nepál) – „Hlasy – Samajhdari

Program „Hlasy – Samajhdari“ neziskovej organizácie Equal Access zapája „hlasy“ – reportérov, hlásateľky, zvukových technikov  a podobne, do boja proti domácemu násiliu. Výsledkom je 30 minútový rozhlasový program s výpoveďami obetí násilia najmä z vidieka.  Zber zvukových záznamov výpovedí robí  12 „miestnych reportérok“, ktoré sami domáce násilie zažili, a tak môžu hovoriť o témach a problémoch, ktoré sú inak neprípustné.

 

Cena X-Change za vynikajúcu štátnu komunikáciu  

Štátna služba pre mládež a šport a Medzinárodné stredisko pre práva žien ‘La Strada’ (Ukrajina) – „Stop násiliu.

Ukrajinská vláda v spolupráci s OSN a mimovládnymi organizáciami využila majstrovstvá Európy vo futbale v roku 2012 k rozsiahlej kampani proti domácemu násiliu. Ku komunikácii využila mužov i lokálne celebrity.

 

Súhrnná cena pre vynikajúcu komunikáciu

PCI Media Impact (Peru) – „Silné ženy, silné hlasy“

Rozhlasový  program „Silné ženy, silné hlasy“ – využíva rozhlas, obľúbený mediálny kanál najmä na vidieku, k šíreniu dramatizovaných príbehov s témou domáceho násilia a zneužívania v jazyku zrozumiteľnom španielsky hovoriacim i domorodým ženám. Táto forma komunikácie je veľmi adaptabilná, ale veľký vplyv má aj organizácia so silnou infraštruktúrou a dôkladne zanalyzovanou teóriou zmeny.


Víťazné kampane vo všetkých piatich kategóriách i 19 finálových kampaní si môžete pozrieť na: http://www.avonfoundation.org/globalspeakout/avon-communications-awards.html