O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

25.11.2013

25. NOVEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANOM NA ŽENÁCH

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu viac ako 5 rokov pomáha obetiam domáceho násilia na Slovensku a snaží sa im ukázať cestu z ťažkej životnej situácie, a tak zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Aj vďaka 25. novembru, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanom na ženách, si každoročne pripomíname dôležitosť problematiky domáceho násilia páchaného na ženách.

 

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON aj naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách. V rámci projektu AVON proti domácemu násiliu, spoločnosť AVON Cosmetics  uskutočnila už mnoho prospešných aktivít. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na aktivity a projekty zamerané na boj proti domácemu násiliu na Slovensku. Napĺňať ciele projektu pomáha tiež jeho ambasádorka – Daniela Peštová.

 

Tento rok sa AVON rozhodol rozšíriť podporu aj o projekt zameraný na ženy, obete domáceho násilia. Od mája 2013 tak realizuje projekt podpory krízového centra zameraného na obete domáceho násilia pod záštitou neziskovej organizácie Áno pre život. Hlavným poslaním krízového centra je poskytnúť týmto ženám v čase krízovej intervencie bezpečie a utajenosť. Súčasťou služieb poskytovaných obetiam domáceho násilia v krízovom centre sú okrem bezpečného a utajeného ubytovania aj odborná pomoc psychológa a právnika, asistencia, poskytnutie stravy a iné súvisiace aktivity.

 

Súčasne pokračuje spoločnosť AVON aj v projekte vzdelávania o domácom násilí pre stredných  školách, ktorý sa momentálne zameral na Trenčiansky kraj. Projekt zahŕňa sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a následne  prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne. Workshopy sú určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehajú pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska,  organizácie, ktorá je odborný garant a partner projektu AVON proti domácemu násiliu a je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších.

 

Súčasťou projektu AVON proti domácemu násiliu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych symbolov „Odhodlania“. Symboly je možné zakúpiť si prostredníctvom AVON Lady/AVON Gentleman alebo prostredníctvom e-shopu na stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk, kde získate aj viac informácií o projekte.  Najnovším symbolom projektu AVON proti domácemu násiliu je Náramok odhodlania.

Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 70.000 EUR, ktoré boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizuje v spolupráci s Alianciou žien Slovenska.