O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

28.04.2009

KAMPAŇ AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU SPOLOČNOSTI AVON COSMETICS BOLA OCENENÁ STRIEBORNÝM KLINCOM V KATEGÓRII MÉDIA V SÚŤAŽI ZLATÝ KLINEC

24. apríla 2009 sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník vyhlásenia výsledkov národnej súťaže kreativity reklamy Zlatý klinec 2009. Za kampaň AVON proti domácemu násiliu spoločnosti AVON Cosmetics v kategórii média bol odovzdaný Strieborný klinec agentúre Vaculik Advertising, ktorá sa stala treťou najúspešnejšou agentúrou na tohtoročnom Zlatom klinci. Spoločnosť AVON Cosmetics spolupracuje s agentúrou Vaculik Advertising na svojich charitatívnych projektoch už niekoľko rokov.

Zlatý klinec je kreatívna súťaž, kde sa stretnú všetci, ktorí majú na Slovensku dočinenia s reklamou. Do tohto ročníka sa prihlásilo spolu 34 súťažiacich zo Slovenska, s 291 súťažnými príspevkami. Súťažilo sa v kategóriách Print a poster, TV a kinoreklama, Rádio, Interactive & online, Techniques, Médiá, Kampaň a Televízne upútavky. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association a odbornými garantmi sú Klub reklamných agentúr Slovenska, Art Director´s Club a mesačník Stratégie. Súťaž má každý rok iný kreatívny koncept, tento rok sa súťaž niesla v komixovom duchu a moderátorom večera bol Juraj Mokrý.


AVON proti domácemu násiliu

Mediálna kampaň projektu AVON proti domácemu násiliu bola na Slovensku spustená 26. januára 2009 a trvala 6 týždňov. Kampaň poukazovala na nefyzické formy domáceho násilia páchaného na ženách, pričom hlavným cieľom projektu naďalej zostáva zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženácha.

Spoločnosť AVON Cosmetics rozšírila portfólio svojich filantropických aktivít o projekt „AVON proti domácemu násiliu“ v septembri 2008. Ambasádorkami projektu sú dve svetoznáme topmodelky – Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková-Karembeu, ktoré pomáhajú napĺňať ciele projektu už od jeho vzniku. Partnerom projektu je Aliancia žien Slovenska, mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1994 a jej činnosť sa orientuje na boj proti domácemu násiliu a obchodu so ženami. Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálneho symbolu - Náramku odhodlania. Získané finančné prostriedky sú určené na skvalitnenie služieb SOS linky domáceho násilia prevádzkovanej Alianciou žien Slovenska a na konkrétne projekty orientované na boj proti domácemu násiliu páchanom na ženách na Slovensku. Viac informácii o projekte nájdete na www.avonprotidomacemunasiliu.sk.