O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Vznik projektu

Spoločnosť AVON Cosmetics sa celosvetovo venuje nielen starostlivosti o krásu, ale aj zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a podmienok ich života i zdravia. V krajinách pôsobenia sa AVON zapája do rôznych charitatívnych projektov. Na Slovensku už deväťnásty rok pomáha v boji za zdravé prsia svojím charitatívnym projektom AVON proti rakovine prsníka.

Charitatívny projekt, AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU, vznikol v septembri 2008, aby ukázal mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom sa spoločnosť AVON snažila zlepšiť postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.


Napĺňať ciele projektu pomáhali dlhé roky ambasádorka projektu, svetoznáma topmodelka Daniela Peštová a odborný garant a partner projektu – Aliancia žien Slovenska.
Za ich energiu, čas a prínos pre tento projekt im úprimne ďakujeme!

Ciele projektu

  1. Zlepšiť postavenie žien v spoločnosti, ich zdravie a životné podmienky.
  2. Zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.
  3. Predajom špeciálnych symbolov – získavať finančné prostriedky na podporu konkrétnych projektov zameraných na boj proti domácemu násiliu na Slovensku.
  4. Spolupracovať s neziskovými organizáciami, odborníkmi, ktorí sú kompetentní riešiť jednotlivé problémy.
  5. Pri osobnej konfrontácii so situáciou týkajúcou sa domáceho násilia pomáhať odporúčaním odbornej pomoci u partnerov projektu.

Dosiahnuté výsledky 

Od vzniku projektu AVON proti domácemu násiliu v roku 2008 sa podarilo vyzbierať viac ako 150.000 EUR prostredníctvom predaja špeciálnych symbolov "Odhodlania". Finančné prostriedky boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizoval v spolupráci s Alianciou žien Slovenska. 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú projekt AVON proti domácemu násiliu!