O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Druhy domáceho náslia

Fyzické násilie
– týranie, kopanie, bitie, ťahanie za vlasy, popálenie, vražda

Psychické násilie
- citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie

Sexuálne násilie
– znásilnenie, nútenie do aktivít, ktoré žena nechce

Sociálne násilie
– izolovanie obete od spoločnosti, bránenie styku z okolím, priateľmi, blokovanie telefónu a pod.

Ekonomické násilie
– obmedzovanie prístupu k peniazom alebo zakazovanie chodiť do práce