O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Mediálna kampaň

Cieľom mediálnych kampaní bolo informovať, ponúknuť pomoc pri riešení zložitej životnej situácie, v ktorej sa ocitá stále viac slovenských žien a vyvrátiť zažitý názor, že nefyzické formy násilia sú menej časté alebo menej zraňujúce ako tie fyzické.

2009

Mediálna kampaň 2009 bola ďalším krokom spoločnosti AVON Cosmetics v boji proti násiliu páchanému na ženách. Okrem poukázania na akútnosť tohto problému a snahy vyvolať verejný dialóg, odhaľovala konkrétne formy domáceho násilia. Prostredníctvom všeobecne známeho symbolu fyzického násilia, modrín, zámerne hovorila o nefyzických prejavoch násilia páchaného v domácnostiach.

Print - Inzerát

Modriny chrbát - ambasádorka Adriana
Modriny chrbat - ambasádorka Daniela
Modriny oko - ambasádorka Adriana
Modriny oko - ambasádorka Daniela
Modriny ústa - ambasádorka Adriana
Modriny ústa - ambasádorka Daniela


Citylight

Modriny chrbát - ambasádorka Adriana
Modriny chrbát - ambasádorka Daniela
Modriny oko - ambasádorka Adriana
Modriny oko - ambasádorka Daniela
Modriny ústa - ambasádorka Adriana
Modriny ústa - ambasádorka Daniela


Informačná brožúra o projekte (môžete si ju stiahnuť)

Brožúra (.pdf)
Brožúra v angličtine (.pdf)


Video (Kinospot)

Modriny chrbat kinospot
Modriny oko kinospot
Modriny ústa kinospot


Video (web banner)

Modriny chrbat web banner
Modriny oko web banner
Modriny ústa web banner


2008

Hlavným posolstvom kampane bol apel „Hovorme spolu o domácom násilí“ a pozitívny príklad dokazujúci, že aj v tej najťažšej životnej situácii sa dá nájsť riešenie.

Ambasádorky interpretovali príbehy konkrétnych žien, ktoré sa odvážili otvorene hovoriť o svojej skúsenosti a prejavili odhodlanie oslobodiť sa od domáceho násilia.

Print - Inzerát

Inzercia Adriana
Inzercia Daniela


Citylight

Citylight Adriana
Citylight Daniela


Billboard

Billboard Adriana
Billboard Daniela


Seniorboard

Seniorboard Adriana
Seniorboard Daniela


Informačná brožúra o projekte (môžete si ju stiahnuť)

Brožúra (.pdf)
Brožúra - anglická verzia (.pdf)


Video dokument o vzniku kampane

Making of (zip)
Making of - anglická verzia (zip)


Web banner

Web banner Adriana
Web banner Daniela