O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Partnerské organizácie

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
 
Napriek tomu, že sme jedna z najstarších organizácií, ktoré na Slovensku pomáhajú obetiam násilia v rodine a snažia sa násilie v spoločnosti zastaviť, zisťujeme, že verejnosť stále nevie dosť o našej práci a pomoci, ktorú ponúkame.
V roku 2001 sme pripravili návrhy zákonov, ktoré dodnes pomáhajú bojovať proti násiliu na ženách a znovu sme vystúpili s návrhom na zmenu Zákona o policajnom zbore. V legislatívnej činnosti chceme pokračovať. Prednášame študentkám a študentom práva, využívame každú možnosť zapojiť do našej práce médiá, uskutočnili sme 4 mediálne kampane, vydali sme množstvo materiálov. Ale projekt spoločnosti AVON nás upozornil, že to všetko nestačí. Súčasne nám však dodal novú energiu a nádej, že dokážeme lepšie osloviť ženy, pretože AVON sa dostane do každého kúta Slovenska. Na základe kampane z roku 2008 bol v porovnaní s mesačným priemerom zaznamenaný až dvojnásobný počet telefonátov na komunikovanú SOS linku.
V spolupráci s AVON-om sa chceme sústrediť na prevenciu, pretože veríme, že násilie sa dá zo spoločnosti odstrániť výchovou a vzdelávaním. Veríme, že naše posolstvo nesené AVON-om tak pomôže zastaviť násilie v rodinách a v spoločnosti.

Katarína Farkašová
riaditeľka Aliancie žien Slovenska

 

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
www.alianciazien.sk

 Mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1994 a venuje sa monitorovaniu implementácie medzinárodných dokumentov k problematike žien, ich prekladom a vydávaniu. Venuje sa aj konkrétnej práci proti domácemu násiliu a obchodu so ženami. Poskytuje krízové poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc. Zaoberá sa aj legislatívnymi aspektmi násilia páchaného na ženách.

V roku 2000 Aliancia žien Slovenska zriadila telefónnu linku pre obete domáceho násilia, ktorá sa neskôr rozšírila na krízové centrum. Dnes tu pracujú poradkyne so špecializáciou na domáce násilie, psychologička, právnici a školia sa noví odborníci.

V októbri 2001 boli ukončené práce na novelách zákonov o domácom násilí, ktoré boli v júni 2002 schválené parlamentom. V tom istom roku a s pokračovaním v roku 2002 vznikla v spolupráci s ďalšími oraganizáciami kampaň 5. Žena, ktorá mala za cieľ informovať o probléme domáceho násilia páchaného na ženách.

SOS linka 0903 519 550