O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Kto je obeť

Medzi obeťami domáceho náslia sú zastúpené všetky vzdelanostné a ekonomické kategórie žien rovnako ako v bežnej populácii. Najčastejšie sa však objavuje vek okolo 35 rokov. Väčšina žien-obetí  žije v manželskom zväzku a prevažuje prvé manželstvo.