O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Štatistiky

Kedy sa to celé začína?

Počiatočné príznaky sa objavujú už v prvom roku manželstva alebo partnerstva a problém kulminuje po 10. roku vzťahu.

Násilné správanie sa začína objavovať v súvislosti s náročnými situáciami, najmä v zložitých životných obdobiach.

Trvá, odkedy má nových kamarátov
Trvá od začiatku vzťahu
Začalo sa po narodení iného dieťaťa
Začalo sa po narodení prvého dieťaťa
Začalo sa po nadviazaní mimomanželskej známosti partnera
Začalo sa po uzatvorení manželstva
8%
10%
10%
11%
12%
35%


Prečo väčšina prípadov domáceho násilia zostáva utajená?

Ženy sa často mylne domnievajú, že násilie vyprovokovali vlastným správaním.

Vzťah medzi obeťou a násilníkom je charakteristický pripútaním, závislosťou obete od násilníka. Jedným zo znakov tohto špecifického vzťahu je lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho a súcitiť s ním.

Týrané ženy sú najviac ohrozené po prejavení snahy opustiť týrajúceho partnera.

Ženy nehlásia násilie, ktoré sa odohrá v ich domácnosti z nasledujúcich dôvodov:

- pocit hanby
- obava o svoju bezpečnosť
- obava o bezpečnosť detí
- strach z rozpadu rodiny
- strach z publicity
- poškodenie reputácie
- výčitky svedomia
- finančná/citová závislosť od partnera
- závislosť detí od partnera
- strach z neistoty
- nedostatok informácií, kde hľadať pomoc
- neochota reprodukovať nepríjemný incident a rozoberať ho pred súdom
- nedôvera vo verejné inštitúcie