O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Verejná mienka

83% populácie v ČR aj SR tento jav považuje za závažný problém. Ako vážny problém vidí týranie ženy svojím partnerom okolo 83 až 85% obyvateľov ČR aj SR. Ako veľmi závažný ho hodnotia viac ženy, pričom najmä ženy vo vekovej skupine od 35 – 54 rokov.

Ľudia nevedia, ako pomôcť obetiam domáceho násilia. 55% respondentov sa cíti nedostatočne informovaných o tejto problematike. 36% sa cíti informovaných pomerne dobre, veľmi dobre iba 4,5% opýtaných.

Za inštitúcie zaoberajúce sa domácim násilím sú najčastejšie označované neziskové organizácie a polícia.