O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Čo robiť, keď…

Ak ste sa vy alebo niekto z vašich blízkych stali obeťami domáceho násilia odporúčame, aby ste okamžite vyhľadali odbornú pomoc u partnera projektu AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU.

SOS linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550

Ak opäť príde k napadnutiu:

- zavolajte políciu – domáce násilie je trestný čin a polícia je povinná na tiesňové volanie reagovať a zasiahnuť

- vyhľadajte lekárske ošetrenie – požiadajte o vystavenie lekárskej správy, ktorá bude obsahovať, kto vám zranenie spôsobil a opis následkov

- spravte si fotodokumentáciu – viditeľné následky napadnutia, a to telesné poranenia aj hmotné škody

- kontaktujte odborné pracovisko – požiadajte o pomoc pri ďalšom riešení vašej situácie

Ak ste sa rozhodli odísť z domácnosti, kde žijete s násilnou osobou, zoberte si so sebou tieto dôležité doklady alebo aspoň ich kópie.

- občianksy preukaz, pas, (aj vašich detí)
- rodný list (aj vašich detí)
- vodičský preukaz a technický preukaz od auta
- sobášny list
- doklady k bankovým účtom, vkladné knižky, životné poistenie…
- kartu poistenca (aj vašich detí)
- nájomnú zmluvu od bytu
- doklady o vašom podiele na spoločnom majetku (byt, dom…)
- vaše peniaze
- cenné veci, ktoré su vašim majetkom
- potrebné lieky a lekárske predpisy (aj pre vaše deti)
- zdravotné pomôcky (okuliare)
- kľúče
- mobilný telefón alebo dôležité telefónne čísla
- doklady o školskej dochádzke
- obľúbenú hračku vašich detí