O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Aktivity projektu

Projekt vzdelávania pre študentky a študentov stredných škôl

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu s partnerkou projektu - Alianciou žien Slovenska zrealizovala na slovenských stredných školách projekt vzdelávania o násilí na ženách a domácom násilí. Projekt zahŕňal sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne. 

"Spoločnosť AVON Cosmetics sa v spolupráci s Alianciou žien sústreďuje na prevenciu pretože veríme, že násilie sa dá zo spoločnosti odstrániť výchovou a vzdelaním. Otvorenie tejto problematiky v školách je garanciou udržania povedomia o ľudských právach, o nenásilných vzťahoch ako aj o rodovej rovnosti. Vzdelávanie študentov a študentiek ako aj jednoduché informovanie o problematike domáceho násilia a násilia na ženách obsahuje obrovské množstvo tém, ktoré by mala dorastajúca generácia poznať, preto sme sa rozhodli tento projekt spustiť", povedala Andrea Macáková, bývalá vedúca oddelenia PR a reklamy SR spoločnosti AVON.

Korene násilného konania ako aj jeho tolerancia spoločnosťou a jeho nedostatočné rozpoznanie obeťami siahajú až do tvorby hodnotového rebríčka detí v ich primárnych rodinách. Preto je potrebné, aby sa informácie o príčinách násilia voči ženám a blízkym ľuďom v rámci rodiny ako aj potreba jeho zásadného odmietnutia dostali k ľuďom čo najmladším," poznamenala Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien.

Obsah workshopov

Workshopy boli určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehali pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska, organizácie, ktorá je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších.

Prevencia zameraná na domáce násilie medzi mladými ľuďmi môže významne ovplyvniť pravdepodobnosť vzniku a rozvoja násilia medzi partnermi. Je to základný krok, ktorý nemôžeme vynechať, a ktorý môže navždy ovplyvniť životy mladých ľudí,“ uviedla Dáša Malíková, psychologička z Aliancie žien Slovenska. „V školách sa zameriavame na primárnu prevenciu, teda všetko, čo možno urobiť skôr, ako k násiliu vo vzťahu príde. Zároveň hovoríme o násilí v rodinách, ktoré zažívajú deti a mladí ľudia buď ako priame obete alebo ako sekundárne obete – svedkovia. Má obrovský význam učiť mladých ľudí ako byť aktívna a nie pasívna „obeť“.“

V roku 2014 prebehli workshopy v Trenčianskom kraji

Po pilotnej fáze projektu vzdelávania o domácom násilí pre stredné školy, ktorá prebehla v Bratislavskom kraji na 29 stredných školách a ktorej sa zúčastnilo takmer 1000 študentiek a študentov, pokračovali workshopy v roku 2012 v Trnavskom kraji a v roku 2013-2014 na školách v Trenčianskom kraji. Projekt zahŕňal sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a následne prebiehali workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne.

„Čo je rozhodujúce pre nastolenie slušnosti, pre pocit bezpečia a pre zastavenie násilia v každej spoločnosti, je common sense, zdravý rozum.  Spoločenská mienka, spoločenské normy prítomné aj bez doktríny. To čo nás učia mamy a otcovia doma a učiteľky a učitelia v škole – od detstva. Preto chceme prispieť aj my k tomu, čo deti dostávajú ako poučenie do života.  Chceme ich učiť o tom, že násilie nie je riešenie, že existujú spôsoby riešenia konfliktov, v ktorých obidve strany vyjdú víťazne, že partnerstvo je lepší zážitok pre obidve strany než uzurpácia moci, atď. Nielen preto, že nám záleží na kvalite života v našej spoločnosti. Nielen z pohľadu diskriminovaných ľudí, ale pre blaho nás všetkých, pretože ľudia obklopení násilím sú sami a samé obeťami, ktorým by sa mohlo stať, že budú mať preto celý život problém s tým najdôležitejším – s osobnými vzťahmi,“ uviedla Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien.Projekt zameraný na podporu krízového centra zameraného na obete domáceho násilia

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu rovnako realizovala projekt podpory krízového centra zameraného na obete domáceho násilia. Krízové centrum pôsobiace pod záštitou neziskovej organizácie Áno pre život poskytovalo ženám v čase krízovej intervencie bezpečie a utajenosť. 

Spoločnosť AVON Cosmetics sa kontinuálne s prevenciou rozhodla v roku 2013 podporiť aj projekt zameraný na ženy, obete domáceho násilia, ktoré sa rozhodli nájsť cestu zo svojej ťažkej životnej situácie.

Hlavným poslaním krízového centra je poskytnúť týmto ženám v čase krízovej intervencie bezpečie a utajenosť. Súčasťou služieb poskytovaných ženám v krízovom centre sú okrem bezpečného a utajeného ubytovania aj odborná pomoc psychológa a právnika, asistencia, poskytnutie stravy a iné súvisiace aktivity.

Prevencia je naozaj nesmierne dôležitá. Osvetou môžeme pomôcť priamo ohrozeným osobám, ktoré sa na základe nových informácií môžu rozhodnúť ukončiť kruh násilia v počiatočných fázach a môžeme tiež scitlivieť verejnosť voči fenoménu domáceho násilia. Kým však dôjdeme k spoločnosti, ktorá bude prezentovať nulovú toleranciu násilia je nutné, aby v našej krajine existovali organizácie, ktoré budú poskytovať rezidenčné služby ženám a ich deťom, ktoré sú ohrozené na zdraví, či živote. To vyžaduje veľkú odvahu a zanietenosť ľudí. Prostredníctvom spolupráce s charitatívnym projektom AVON proti domácemu násiliu pomáhame všetkým ženám z celého Slovenska, ktoré sú ohrozené násilím. Nemôžeme dovoliť, aby ženy s deťmi nedostali pomoc, ktorú potrebujú, uviedla Anna Verešová, Riaditeľka Áno pre život n.o.